MIDI

                                         MIDI

MIDI je krajšava za Musical Instrument Digital Interface, kar pomeni digitalni vmesnik za glasbene inštrumente. MIDI  je elektronski  protokol, ki omogoča komunikacijo med računalniki, glasbili in drugo strojno opremo, ki se uporablja pri ustvarjanju, obdelavi ali snemanju glasbe. Nastavitev MIDI vključuje vmesnik, jezik, v katerega se prenašajo MIDI podatki  in povezave, ki so potrebne za komunikacijo med strojno opremo [20].

Torej MIDI  vsebuje dve glavni komponenti. Prva izmed njiju so fizične in električne povezave med instrumentom in računalnikom, ki so pomembne za samo delovanje. Druga pa je podatkovni format za kodiranje informacij, ki potujejo med instrumentom in računalnikom [13].

COO, pixabay

MIDI ni glasba, prav tako ne vsebuje nobenih dejanskih zvokov in ni običajen format za zapisovanje digitalne glasbene datoteke, kot sta MP3 ali WAV.  MIDI  ni nič drugega kot pa zapis podatkov oz. niz navodil. MIDI  podatki vsebujejo seznam dogodkov ali sporočil, ki elektronski napravi (glasbeni instrument, zvočna kartica računalnika, mobilni telefon itd.) sporočajo, kako ustvariti določen zvok. Vsak MIDI dogodek (sporočilo) določa neko aktivnost [8]:

 • Tipka ON in OFF: Tipka ON signalizira, da je bila neka tipka pritisnjena. Tipka OFF pa signalizira, da je bila tipka sproščena. Poleg tega pa beleži tudi, kateri inštrument je igran (npr. MIDI klavir, kitara, klarinet,…).
 • Višinske opombe: To navodilo vsebuje katera tipka je pritisnjena, oz. kateri ton je zaigran.
 • Hitrost: Beleži kako hitro in kako močno je tipka pritisnjena oz. kako močno je neka nota igrana.
 • Tempo: V kakšnem temu se glasba izvaja.
 • Glasnost: Vsebuje nastavitve jakosti tona, katerega smo zaigrali.
 • [11]

Pri MIDI kodi ne gre za zapis zvoka samega temveč za pomnjene tonov, ki so predhodno vzorčeni in shranjeni za vsak inštrument posebej. Iz vzorčenih posnetih tonov, ki so shranjeni v napravi, pa lahko posnemamo vse možne tone izbranega inštrumenta, te podatke shranimo in na ta način ustvarimo svojo glasbo. Ker so shranjeni le podatki o tonih instrumentov, se v MIDI kodi glasu in drugih poljubnih zvokov (šumenje,…) ne da zapisovati. Ker pa torej samega zvoka ne vzorčimo, ampak le definiramo posamezne MIDI dogodke, za 10 minut take glasbe porabimo približno 200kB podatkov, kar je bistveno manj, kot če bi tako glasbo vzorčili [13].

 

MIDI oprema

Za poslušanje MIDI glasbenih datotek na osebnem računalniku potrebujete:

 • zvočno kartico na kateri je nameščen program, ki zna brati MIDI datoteke,
 • slušalke oz. zvočnike z ojačevalcem,
 • program, ki pošilja MIDI ukaze zvočni kartici (syntesizer) [13].

MIDI urejevlanik (»Sekvencer«)

MIDI urejevalnik ali angleško sekvencer je strojna oprema, ki je potrebna za kreiranje novih ali popravljanje obstoječih MIDI datotek. (predavanja). Najpogosteje se skvencer uporablja kot glavno središče za snemanje, urejanje, pošiljanje in predvajanje MIDI podatkov [11].

Obstaja nekaj vrst sekvencerjev:

 • Samostojni MIDI urejevanik (Roland MC50, Kawai Q80, Yamaha QX5)
 • Vgrajeni MIDI urejevalnik (Korg M1, AKAI MPC 2000)
 • MIDI urejevlanik, ki deluje na osnovi  programske opreme. To je pravzaprav program, ki deljuje kot MIDI urejevanik (Cubase, Logic….) [20].

MIDI urejevalnik je torej lahko strojna ali programska oprema, ki pošilja navodila vsem drugim delom MIDI sistema [11].

Več o MIDI urejevalnikih lahko izveste tu: https://www.wirerealm.com/guides/top-10-best-sequencers

MIDI vmesnik

MIDI vmesnik je naprava, ki omogoča priključitev MIDI opreme na računalnik. Eden izmed najenostavnejših vmesnikov ima le en vhod in en izhod, kar je najbolj osnoven način kako MIDI instrument priključiti na računalnik. Glavna funkcija MIDI vmesnika pa je ujemanje hitrosti med MIDI napravo in računalnikom [20].

 

Sintetizator

Sintetizator je elektronski glasbeni instrument, ki ustvarja zvočne signale, ki se pretvorijo v zvok. Z njihovo pomočjo, lahko posnemamo instrumente kot so na primer klavir, flavta,…najpogostje te zvoke ustvarjamo s pomočjo glasbene tipkovnice, tj. s pritiskanjem na tipke. Vendar pa se jih da nadzirati tudi s drugimi napravami, kot je na primer MIDI urejevalnik, ki je potreben za delovanje MIDI sistema [20].

 

CCO, wikipedia

MIDI povezave

Večina MIDI priključkov je izvedena s 5-pinskim DIN kablom. Ti avdio kabli se najpogosteje imenujejo kar MIDI kabli. Njihova slabost pa je da so enosmerni, torej sporočila prenašajo samo v eno smer, zato pri povezovanju z MIDI kabli najpogosteje potrebujemo dva MIDI kabla [20].

Večina MIDI povezav najpogosteje uporablja MIDI kable. Nekatere pa zahtevajo samo USB – USB povezave ali pa USB – MIDI povezave, odvisno od opreme in MIDI vmesnika. V nasprotju z MIDI kabli pa so USB dvosmerni [20].

 

Tipi MIDI vrat:

MIDI OUT prenaša MIDI podatke iz naprave kot je MIDI urejevalnik do drugega vira. Če za pošiljanje informacij zunanji opremi uporabljate MIDI urejevalnik, potem bi bil njegov MIDI OUT povezan v MIDI IN zunanjega orodja.

MIDI IN sprejema MIDI podatke iz drugega vira. MIDI IN se uporablja za prejemanje navodil iz vašega MIDI urejevalnika ali drugega dela strojne opreme.

MIDI THRU pa podvaja MIDI podatke, ki prispejo na vrata MIDI IN. To nam omogoča, da povežemo več naprav, brez da bi potrebovali več vrat na našem MIDI urejevalniku ali MIDI vmesniku [11].

 

Osnovna nastavitev strojne opreme MIDI

V takem MIDI sistemu potrebujemo MIDI kable, ki jih povežemo z MIDI vmesnikom, ta pa se nato poveže z računalnikom s pomočjo USB kabla. Ker so MIDI kabli enosmerni, potrebna pa je dvosmerna povezava potrebujemo dva MIDI kabla.  Na tem prikazu je MIDI urejevalnik del programske opreme. Prav tako pa so na sliki označena tudi MIDI vrata [20].

 

Avtor: erev © , sintetizator, MIDI vmesnik in računalnik pridobljeno s pixaby

 

Uporaba

Kot smo že omenili, se MIDI uporablja pri ustvarjanju ali le shranjevanju (snemanju) glasbe igrane na elektronske inštrumente. Torej lahko glasbo napišemo, kot program ali pa igramo na inštrumente in beležimo MIDI kodo [13].

C00, pixaby

Kot zanimivost pa še omenim, da je MIDI zelo koristen pri vaji glasbenikov, ki igrajo v orkestru. Na vajah lahko namreč posnamejo celoten orkester in shranijo MIDI kodo. Doma pa lahko iz nje odstranijo kodo za svoj instrument, ter vadijo ob orkestru [13].

Utrdi svoje znanje:

Preveri svoje znanje: