Izdelek -Favikon

                          Izdelovanje favikona

Opis programa Inscape:

Inkscape je brezplačna in odprtokodna programska oprema namenjena vektorski grafiki, ki deluje na Windows, Mac OS X in GNU / Linux. Uporablja se predvsem za ustvarjanje grafičnih elementov, kot so ilustracije, ikone, logotipi, diagrami, zemljevidi in spletna grafika. Kot izvorni format pa uporablja W3C odprt standard SVG (Scalable Vector Graphics). Inkscape lahko uvaža in izvaža različne oblike datotek, vključno s SVG, AI, EPS, PDF, PS in PNG. Poleg tega pa ima obsežen nabor funkcij, preprost vmesnik in večjezično podporo [10].

Ta program sem si izbrala zato, ker je preprost za uporabo, poleg tega pa je primeren za izdelavo ikon, katero potrebujem izdelati za favikon moje  spletne strani.

Opis postopka izdelave izdelka v programu Inscape:

V meniju izberemo zavihek Datoteka in nato izberemo funkcijo Lastnosti dokumenta….

Na desni strani se nam odprejo možnosti te funkcije, kjer lahko nastavimo velikost strani. Ker bom izdelala favikon, ki mora biti kvadratne oblike sem oblikovala stran po meri ter višino in širino nastavila tako, da sta predstavljeni v razmerju 1:1. Za svoj izdelek, sem si izbrala velikost strani  250 mm X 250 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Nato sem v  levi orodni vrstici izbrala »možnost«  Riši kvadrate in pravokotnike, ter narisala kvadrat željene velikosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Na desni strani se nam odprejo možnosti te funkcije, kjer sem izbrala, da ta lik ni zapolnjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Nato pa nastavila debelino obrobe. To sem naredila tako, da sem v tem oknu izbrala Slog poteze in črto odebelila, s klikom na puščico pri možnosti nastavljanju širine in tako črto odebelila na 5 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Nato pa sem določila še barvo te poteze. To sem naredila tako, da sem v tem oknu izbrala Barva poteze in s pomočjo koleščka izbrala temno rdečo barvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Ker sem želela robove mojega kvadrata malce zarobiti, sem v levi orodni vrstici ponovno izbrala Riši kvadrate in pravokotnike ter kliknila na moj že narisan kvadrat. Okoli robu sta  se pojavila dva kvadratka in krogec. S pomočjo klika na krogec in premikanja miške, sem robove kvadrata poljubno zaokoržila.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

V levi orodni vrstici, sem nato izbrala  Riši krivulje in ravne črte, ki omogoča risanje ravnih črt. S klikom pokažemo, kje se bo naša ravna črta začela, z dvojnim klikom, pa kje se bo končala. Na ta način, sem narisala dve vzporedni črti za moj favikon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Nato pa sem črti odebelila na podoben način kot prej (s klikom na posamezno črto in sprmembo sloga poteze) ter tako dopolnila osnovno obliko moje ikone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Za glavni obljekt moje ikone, sem si izbrala računalnik, saj je večpredstavnost in hipertekst in računalniški predmet. Tako sem s pomočjo orodja  v levi orodni vrstici Riši kvadrate in pravokotnike, ponovno oblikovala tri pravokotnike z zaobljenimi robovi ter jih  posavila tako, da predstavljajo  osnovno strukturo računalnika oz. monitorja in tipokovnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor: erev ©

Nato sem večji kvarat pobarvala oz. zapolnila. Najprej sem v levi orodni vrstici izbrala Izberi in preoblikuj predmete, ter kliknila na večji kvadrat, saj sem ga želela zapolniti. Tako se mi je na desni strani odprlo okno za preoblikovanje tega objekta. Pod Zapolni sem izbrala čista barva in tako je moj večji pravokotnik postal črn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Ker  sem želela ohaniti tako barvo, kot je moj rob, sem s pomočjo orodja Barve izberi s slike, s klikom na rob prenesla barvo tudi na celo površino.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Podobno sem storila z notranjim pravokotnikom, le da sem želela, da je to polje črne barve.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor: erev ©

Ker sem menila, da je notranji pravokotnik pre majhen,  sem v levi orodni ponovno izbrala Izberi in preoblikuj predmete, kljiknila na manjši kvadrat ter ga s pomočjo premikanja puščic, ki so se pokazale okoli pravokotnika (slika) raztegnila v željeno velikost.

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Nato sem  želela urediti še pravokotnik, ki predstavlja tipkovnico. Najprej sem v levi orodni vrstici izbrala Izberi in preoblikuj predmete, ter kliknila na pravokotnik, ki sem ga želela spremeniti. S pomočjo orodja Barve izberi s slike in s pomočjo kapalke sem barvo prenesla na polnilo in rob pravokotnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Nato sem želela pobarvati določena zaključena polja mojega favikona. Najprej sem s pomočjo orodja Riši kvadrate in pravokotnike narisala kvadrat.  Na desni strani se nam odprejo možnosti te funkcije, kjer sem izbrala, da je ta lik brez robu in s pomočjo koleščka izbrala barvo polnila, ki ga bom uporabila.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Najprej sem v levi orodni vrstici izbrala  Izberi in preoblikuj predmete ter kliknila na rdeči lik. Nato pa v  levi orodni izbrala Zapolni zaključena območja. S tem sem osnovno polnilo nastavila na željeno rdečo barvo in s klikom na želeni zaključeni predel moje ikone, posamezne površine pobarvala rdeče.

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Nato sem s pomočjo orodja Riši kvadrate in pravokotnike  ponovno narisala kvadrat brez robu in s pomočjo koleščka izbrala modro barvo polnila, ki ga bom uporabila.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Kot že vemo barvo polnila nastavimo tako, da v levi orodni vrstici izbremo Izberi in preoblikuj predmete ter kliknemo na željeni (modri) lik. Nato pa v  levi orodni vrstici izberemo Zapolni zaključena območja. s klikom na željeni predel sem tako ozadnje pobarvala modro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Nato pa sem želela v moj favikon vstaviti še moje začetnice. Tako sem v levi orodni vrstici izbrala Ustvari in urejej besedilo, ter označila območje ker sem želela napis.

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

V zgornji vrstici, ki se nam je pojavila s klikom na orodje Ustvari in urejaj besedilo izberemo velikost in željeno vrsto pisave. V mojem primeru sem si izbrala velikost 100 in obliko Algerian.

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Za konec pa v meniju izberemo zavihek Datoteka in nato izberemo funkcijo Export PNG image….

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor: erev ©

Na desni strani se nam odprejo možnosti te funkcije, kjer pod razdelkom Filename izberemo ime naše PNG slike in pa mesto, kamor jo bomo izvozili. s S klikom na gumb izvozi, smo tako končali z izdelovanjem našega favikonta.

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Moj favikon je tako shranjen na željenem mestu kot PNG, izgleda pa tako:

Avtor: erev ©