Izdelek JPG

                                Odelava slike

Opis programa Gimp  

GIMP je brezplačna in odprtokodna programska oprema namenjena urejanju rastrske grafike. Poleg tega pa podpira tudi nekaj možnosti za delo z vektorsko grafiko [22]. V bistvu gre za urejevalnik slik, ki deluje na GNU / Linux, OS X, Windows in drugih operacijskih sistemih [16]. GIMP omogoča številne zmogljivosti, zato se lahko uporablja kot enostaven slikarski program, strokovni program za urejanje fotografij, program za pretvarjanje formatov,… [15]

Ta program sem izbrala zato, ker sem se z njim že srečala ter mi zato ni tuj. Poleg tega pa je primeren za obdelavo slik oz. fotografij, kar sem želela narediti za moj izdelek.

Opis postopka izdelave izdelka v programu Gimp:

Najprej sem poiskala fotografijo z ustrezno licenco primerno za obdelavo in jo shranila na željeno mesto (npr. namizje). V programu Gimp sem nato v meniju izbrala zavihek “Datoteka” in njegovo funkcijo “Odpri”.

Avtor: erev ©

Ob izbiri te funkcije, se odpre okno, ki omogoča izbiro željene datoteke, katero želimo obdelati. Spomnimo se, kje se le ta nahaja na našem računalniku in s pritiskom na gumb “Odpri”, to datoteko odpremo v programu Gimp. Za moj izdelek, je bila to slika večih zasneženih smrek.

       

Licenca slik - Avtor: erev ©

Ker sem želela  uporabiti le skupek smrek na levi strani, sem morala fotografijo obrezati. To sem naedila tako, da sem v levi orodni vrstici (Orodjarna), izbrala orodje “Obreži”, ki omogoča, da sliki odrežemo robna oz. izbrana področja.

Avtor: erev ©

Nato pa sem s pomočjo tega orodja izbrala del slike, ki sem ga želela ohraniti ter pritisnila tipko enter. S pritiskom na enter se je neoznačeni del slike izbrisal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Nato sem v meniju izberala zavihek “Barve” in njegovo  funkcijo “Uravnavanje barv”.

Avtor: erev ©

Ob izbiri te funkcije programa, se mi je odprlo okno, ki omogoča urejanje porazdeljenosti barv.

Avtor: erev ©

V tem oknu lahko ločeno določimo ravni posamezne barve na posameznem področju, ki ga izberemo. Najprej sem za obseg prilagajanja izbrala možnost prilagajanja senc oz. temnejših barv slike.  Nato pa s pomočjo premikanja modrega kvadrata (levo-desno), nastavila posamezne odtenke barv (rdeča, zelena, modra). Pri tem sem istočasno opazovala spremembe na sliki. Opozorilo: Da lahko opazujete spremembe morate imeti označen Predogled.

Licenca slik - Avtor: erev ©

Nato sem podobno naredila še za srednje in svetle tone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Ko sem bila z barvami slike zadovoljna, sem pritisnila gumb “V redu” in tako shranila spremembe. Opozorilo: Pri takem urejanju barv  je potrebno vedno paziti, da pri spreminajnju ne storimo ničesar pretiranega.

Avtor: erev ©

Če nam barve še vedno niso všeč, v meniju ponovno izberemo zavihek “Barve” in sedaj izberemo funkcijo  “Krivulje”, ki omogoča prilagajanje ravni barv.

Avtor: erev ©

S klikom na to možnost, se nam odpre okno, v katerem s pomočjo premikanja črte (oz. določevanja točk na grafu), spreminjamo ravni barv. Ko nam je neka sprememba ušeč, pa jo moramo ponovno shraniti s klikom na gumb “V redu”.

Avtor: erev ©

Ta funkcija nam omogoča tudi možnost izbire  “Kanal-a”, tako lahko nastavimo ravni barv za vsako barvno komponento (rdeča, modra, zelena) ločeno.

Licenca slik - Avtor: erev ©

 

Ker sem nato želela prednjo smreko (objekt) in ozadje urediti ločeno, sem v “Orodjarni” izbrala “Orodje za prosto izbiranje”.

Avtor: erev ©

Ter na sliki s pomočjo tega orodja obrobila svoj objekt. To sem naredila tako,  da sem narisala sklenjeno črto, ki se je mojemu objektu čim bolj prilegala. Ko sem z označevanjem objekta končala se je okoli njega  pojavila črtkana črta, ki je prikazovala moj trenutni izbor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

 

Ker sem želela, ti dve področji urejati ločeno, sem morala v desni orodi vrstici narediti dvojnik svoje slike. S pritiskom na “Ustvari dvojnik plasti in ga dodaj sliki”, sem ravno v tem delu programa, dobila novo kopijo slike.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Nato pa sem z desnim  klikom na kopijo slike, le tej dodala masko plasti, ki se je pojavila v izbirnem oknu.

 

Avtor: erev ©

Ob izboru te funkcije (Dodaj masko plasti) se mi je odprlo okno za inicializacijo maske. Ker sem želela, da je le ta določna z mojim izborom, ki sem ga označila prej (smreka), sem tu  izbrala možnost”Izbor” in svojo odločitev potrdila z pritiskom na gumb “Dodaj”.

Avtor: erev ©

Po inicializaciji maske, pa se je le ta pojavila v moji desni orodni vrstici.

Avtor: erev ©

Nato sem želela najprej urediti le barve mojega objekta. Zato sem morala v desni orodni vrstici nujno izbrati ustvarjeno masko, ki je na spodnji sliki označena z rumeno barvo.

Avtor: erev ©

Nato pa sem v meniju ponovno izbrala zavihek “Barve” in njegovo funkcijo “Krivulje” ter podobno, kot prej določila barve za vsak kanal posebaj. Pri tem pa so se spremnile le barve mojega objekta. Ko sem bila z barvami drevesa zadovola, sem izbiro barv potrdila s pritiskom na gumb “V redu”.

 

Avtor: erev ©

Za tem pa sem želela, zamegliti ozadje moje slike in s tem pomembnost mojega objekta in ne ozadja. To sem naredila tako, da sem v desni orodni vrstici izbrala moje ozadje.

Avtor: erev ©

Nato pa v meniju izbrala zavihek “Filtri”  in njegovo funkcijo”Zabriši” ter tu izbrala navaden zabris. S pritiskom na možnost “Zabriši”, je tako moje ozadje postalo bolj megleno. Na desni sliki si lahko ogledate opazno razliko med zabrisanim ozadjem in samim objektom, kar sem dosegla s pomočjo zabrisa.

 

 

 

 

 

Licenca slik - Avtor: erev ©

Tako sem končala s izdelavo svojega izdelka, sliko sem morala le še shraniti na ustrezno mesto v ustreznem formatu. Zato sem v meniju izbrala zavihek “Datoteka” in njegovo funkcijo “Izvozi kot”.

Avtor: erev ©

Ob tem se je pojavilo okno za izvažanje datotek narejenih v Gimp-u. V tem oknu sem določila ime moje datoteke in mesto, kamor jo želim izvoziti. Ker pa sem želela datoteko shraniti kot JPG, sem morala pritisniti na “Izberite vrsto datotek (Po končnici)”.

Avtor: erev ©

Tako se mi je prikazalo izbirno okno, kjer sem za svojo datoteko izbrala končnico JPG in sliko izvozila spritiskom na gumb “izvozi”.

Avtor: erev ©

Pred samim izvažanjem, pa me je program povprašal še o željeni kakovosti izvožene slike. Ker sem želela kakovost ohraniti, sem jo s premikanjem modrega kvadrata določila na 92%  in jo nato izvozila.

Avtor: erev ©

Moj izdelek je tako shranjen na željenem mestu kot JPG datoteka in izgleda tako:

 

Avtor: erev ©